خبر فوری

دنيای تجارت

کار آفرین هستید و بدنبال این که کسب و کار خود را به راه بیندازید؟ برنامه «دنیای تجارت» کلیدهای موفقیت را به شما نشان می دهد: بودجه لازم برای شروع کار را از کجا تامین کنید، چگونه با شبکه های نوآوری آشنا شوید و به بازارهای جهانی راه یابید؟ در برنامه دنیای تجارت با بهترین کارشناسان و کارآفرینان اروپایی آشنا می شویم. به سراسر دنیا سفر می کنیم. داستان موفقیت آنها را می بینیم و می شنویم و راهنمایی هایشان را در اختیار شما قرار می دهیم

با همکاری